Menu Zavrieť

Ako robíme

Tvorba tlačových materiálov (výročné správy)

Od grafického návrhu, cez stanovenie vhodného formátu tlačovín, spracovanie podkladov vrátane redakčnej úpravy, zalomenie do konečnej podoby, výrobu a expedíciu.

Komu sme to zabezpečovali: Sauer-Danfoss, Poštový regulačný úrad, BCI, SVS, VSŽ*, PSL*, CLL*, ZVL Auto*, SEVAK, a. s.*

Partneri: Neografia, Slovenská Grafia, Moravia Press, Patria 1, Alfa Print.

Update firemnej grafickej identity

Čo pre Vás vieme urobiť:

  • Update Corporate Identity
  • Jednotná grafická línia prezentácie spoločnosti
  • Jednotná grafická línia produktovej prezentácie

Ako:

  • Aplikáciou design manuálu vašej firmy na definované prvky CI.

Komu sme to zabezpečovali: Investrea, Conti Machinery, ZVL Auto, CLL (Cementáreň Lietavská Lúčka), PSL

Tvorba tlačových materiálov (výročné správy)

Od grafického návrhu, cez stanovenie vhodného formátu tlačovín, spracovanie podkladov vrátane redakčnej úpravy, zalomenie do konečnej podoby, výrobu a expedíciu.

Komu sme to zabezpečovali: Sauer-Danfoss, Poštový regulačný úrad, BCI, SVS, VSŽ*, PSL*, CLL*, ZVL Auto*, SEVAK, a. s.*

Partneri: Neografia, Slovenská Grafia, Moravia Press, Patria 1, Alfa Print.