Menu Zavrieť

Kto sme

Reklamný servis, s. r. o., pôsobiaci na trhu reklamných agentúr od roku 2000, je moderné štúdio poskytujúce komplexné služby v oblasti grafického dizajnu, predtlačovej prípravy, DTP, reklamnej fotografie, digitálnej, ofsetovej aj špeciálnej tlače, veľkoplošnej reklamy, marketingového poradenstva, vydavateľských činností, webdesignu a webhostingu, inzertnej činnosti, dodávky a potlače reklamných predmetov a materiálov, multimediálnych prezentácií a súvisiacich činností. Niektoré z ponúkaných služieb a produktov sú z chránených pracovísk, ktoré zriadila naša firma pod názvom ABN grafia, s. r. o. Toto určite ocenia firmy, ktoré sú povinné v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti platiť odvody štátu.

Výhoda spolupráce je v tom, že naša ponuka je náhradným plnením namiesto tejto platby. Sme domáca spoločnosť so slovenskými majiteľmi. Disponujeme silným ľudským potenciálom, ktorý podľa potreby flexibilne vytvorí pracovnú skupinu odborníkov pre optimálne riešenie úlohy. Kľúčovou požiadavkou, ktorá v súčasnosti rozhoduje pri voľbe reklamného partnera, je optimalizácia nákladov vynaložených na reklamné a marketingové aktivity. Práve túto službu ponúkame obchodným partnerom ako prvú.