ktosme akorobime referencie kontakt

Kto sme

Reklamný servis, s. r. o., pôsobiaci na trhu reklamných agentúr od roku 2000, je moderné štúdio poskytujúce komplexné služby v oblasti grafického dizajnu, predtlačovej prípravy, DTP, reklamnej fotografie, digitálnej, ofsetovej aj špeciálnej tlače, veľkoplošnej reklamy, marketingového poradenstva, vydavateľských činností, webdesignu a webhostingu, inzertnej činnosti, dodávky a potlače reklamných predmetov a materiálov, multimediálnych prezentácií a súvisiacich činností.
Niektoré z  ponúkaných služieb a produktov sú z chránených pracovísk, ktoré zriadila naša firma pod názvom ABN grafia, s. r. o. Toto určite ocenia firmy, ktoré sú povinné v zmysle zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti platiť odvody štátu.

Kto sme

© Reklamný Servis s. r. o.